september 2020.

Referat  af Gå i Gang –Bjæverskov afd’s ordinær generalforsamling tirsdag den 8. september 2020 kl. 11.30

Udendørs ved Spejderhytten
Der deltog 39 medlemmer til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent. Ole Christensen valgt med akklamation.
1B. Valg af referent og stemmetællere: Sonja Vangkilde valgt som referent. Stemmetællere: Per Seitzberg og Lasse Buus.
2. Formandens beretning. Jytte Rasmussen meddelte, at det har været et meget aktivt år i 2019.
Nytårstaffel, hjertestarterkursus, tur på bronzestien, tur til Omø, fødselsdagsfest, løvfaldstur i Lellingeskoven, stiffentende generalforsamling, juleafslutninger. Udflugter til Bro Mølle Kro og Mullerup Kro.
Ingen kommentarer til formandens beretning, Ros: Godt gået!
3. Fremlæggelse af regnskab: 1. januar 2020 var beholdningen Kr. 5.983,00.
Antal medlemmer: Gå holdet: 60+5, stoleholdet 10+2 og cykelholdet 30+1.
Regnskabet godkendt.
3A. Kontingent: ingen ændringer. (fastsættes i ulige år).
3B Ingen indkomne forslag.
4. Jytte Rasmussen trækker sig formand. Tak til Jytte med blomster. Aase Olsen ny formand. Jytte Rasmussen ny næstformand.
5. Valg af bestyrelsesmedlem: Karin Bach trækker sig. Marianne Skaaning valgt som bestyrelsesmedlem.
Valg af suppleant: Hans Kruse valgt igen.
6. Tak til alle for godt fremmøde og tak for hjælpen.
Bruno Beblein takkede fra alle for det store arbejde bestyrelsen gør for, at vi alle får nogle gode oplevelser.
Aase  gav en orientering omkring Corona, nu,  hvor vi skal til at være indendørs i Sognehuset.
Ole Chistensen  takkede for god ro og orden.
Formand Aase Olsen                      Dirigent Ole Christensen                   Referent Sonja Vangkilde