Aktiviteter for Borup

Cykling. Mandag klokken 13.45

Instruktører

Kjeld Jensen 60 31 59 06
Johnna Andersen 42 80 96 33

Gåtur. Mandag klokken 14

Instruktører

Jette Olsen 30 23 04 42
Ruth Petersen 11 56 79 19
Esther Kristensen 61 16 66 79
Maxine Shipley 28 51 67 63

Svømning mandag klokken 13 og 14

Instruktører

Anne Palle Christensen 46 48 01 16

Aktivitetshuset Møllevej 11