Aktiviteter for Ølby

Gåhold torsdag klokken 9.30

Instruktører

Grethe Gudriksen 28 74 50 32

Hans Peder Wiberg 40 62 20 81

Cykelture torsdag klokken 9.30

Instruktører

Johnna Andersen 42 80 96 33

Kjeld Jensen 60 31 59 06 

 

Stolegymnastik torsdag klokken 9.30

Instruktører

Lilly Jensen 28 86 61 66

 

Mødelokalet 1. etage ved det tidligere Ølby Bibliotek/Posthus