Julen 2020

Desværre kommer julen ikke til at ligne en jul vi er vant til.

Men…….Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt og
lykkebringende nytår – og vi siger tak for alle de sjove gå- og cykleture,
samt hygge på stolehold – jeres tålmod med op- og nedlukninger – møde
på bålpladsen i SKOVTROP uanset vejr og vind!

Gåholdet går tirsdag d. 22.12 og igen tirsdag d. 29.12.2020
på P-plads v/ NETTO
Cykleholdet mødes igen torsdag d. 7.01.2021
På P-plads v/ NETTO
Stolegymnastikken starter op når Medborgerhuset må tages i brug
igen!

De bedste julehilsner

Instruktørerne.