Bjæverskov afd.

Ordinær generalforsamling  tirsdag d. 8.09.2020 kl. 11.30 på SKOVTROP’s bålplads 

Vi håber så mange som mulig, af vore medlemmer har lyst og tid til at deltage – vi drikker kaffe som sædvanlig efter gåturen fra kl. 11.00

DAGSORDEN

1.    Valg af dirigent

1.a.  Valg af referent + stemmetællere

2.    Formandens beretning

3.    Forelæggelse af regnskab – til godkendelse

3.a.  Kontingent uændret (fastsættes kun i ulige årstal)

3.  b.Behandling af indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen d.v.s. 9.03.2020 ( der var ingen 9.03.2020)

4.  Valg af formand – Jytte Rasmussen er på valg – ønsker ikke genvalg til formand – men stiller sig til rådighed til anden bestyrelsespost.  

5.  Valg af bestyrelsesmedlem (lige årstal) Karin Bach – ønsker genvalg 

6.  Valg af suppleant – Hans Kruse – ønsker genvalg

7.  Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen